OBCHODNÍ PODMÍNKY KONZOLE STORE

Obchodní podmínky

obchodní podmínky konzole-store 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě konzole-store.cz

Zboží, které máme skladem expedujeme v den objednání. Zboží které není skladem, expedujeme obvykle do 14-ti pracovních dnů od převzetí  objednávky, delší dodací lhůty jsou dány tím, že většina  zboží pochází ze zahraničí - USA, Japonsko,Německo a než je doručeno k nám na naši pobočku musí projít celním řízením. O odeslání zásilky vždy informujeme zákazníka e-mailem, popřípadě telefonicky.

Jakým způsobem zásilku zaplatím ?

aktuálně jen dobírkou Českou Poštu, kurýrem, zásilkovnou

Bankovním převodem - individuálně. Nehraďte však prosím bez potvrzení a bez našeho vyzvání. Platební pokyny zasíláme individuálně při potvrzení objednávky ( dostupnost, termín dodání )

Možnosti dopravy:

  • Zásilkovna
  • Česká pošta-balík na poštu
  • Česká pošta-balík do ruky
  • Kurýr GLS / DPD
  • Slovensko-1.třída

osobní odběr po domluvě na adrese :

  • Konzole point Hodonín: Na pískách 3275/3, 69501 Hodonín

Zaslal/a jste objednávku a termín dodání Vám nevyhovuje ?

Objednávku je možno stornovat do 24 hodin od potvrzení objednávky. Storno objednávky lze provést e-mailem na adrese info@konzole-store.cz nebo telefonicky na čísle 739 616 508 pokud není objednávka stornována do 24 hodin je brána jako závazná a bude tak s ní dále nakládáno.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícim, kterým je Jana Chválová, se sídlem Třída dukelských hrdinů 82, Hodonín 69501, IČ: 04630157, DIČ CZ7955194302 zapsaný v ŽR, č.j. ŽU/17/465/Ku OŽÚ/3, (dále jen "prodávající") a kupujícim, kterým předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.konzole-store.cz

Nákupní řád

Po vybrání zboží, zvolení počtu kusů, vyplnění kontaktních údajů a jejich odesláním jste provedli závaznou objednávku. Pokud byla Vaše objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zašleme Vám o tom zprávu emailem, SMS nebo se s Vámi telefonicky spojíme. Na veškeré zboží pocházející z České republiky je poskytována záruka 24 měsíců, na zboží z dovozu je poskytována záruka 12 měsíců. U slevněného zboží nebo výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží slevněno.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je brána jako závazná. Storno objednávky je možné poslat pouze e-mailem na adresu info@konzole-store.cz

a to nejpozději do 24 hodin od odeslání potvrzení o úspěšném objednání.

Prodávající má právo zrušit objednávku, jestliže kupující nereaguje na e-mail (telefonát) více jak pět  dnů, pokud nedodá úplnou adresu a jestliže neuvede správnou e-mailovou adresu resp. telefonní číslo. 

Poštovné / Přepravné je paušální 99 kč zásilkova, 129 kč pošta, 129 kč kurýr za zásilku. Zboží je zasíláno standardně Českou Poštou jako obchodní balík, nebo si jej také můžete osobně vyzvednout. O odeslání zboží budete vyrozuměni informačním e-mailem, jeden den před odesláním zboží. Úložní doba obchodního balíku je 14 dní.

Zmaří-li kupující dodání zásilky se zbožím tím, že zásilku se zbožím v úložní době nevyzvedne a dojde tak ke vrácení zásilky se zbožím prodávajícímu, je kupující prodávajícímu povinen uhradit vzniklé náklady spojené se zmařeným dodání zboží - tj. náklady na poštovném ve výší 100 Kč za obchodní balík. Dále se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu za porušení povinnosti poskytnout součinnost odebrat zaslané objednané zboží smuvní pokutu ve výši 300 Kč. Takto vzniklé náklady budou po kupujícím vymáhány.

Termín expedice

Objednané zboží  které je skladem je zpravidla rozesíláno do 48 hodin po objednání. Pokud zboží není momentálně skladem a jeho dodací lhůta bude trvat déle než 17 pracovních dní , budeme Vás o tom informovat. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech pokud se zboží již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás o tom informovat emailem či telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.

Přepravní podmínky

Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku! Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně  návodu k obsluze a následovně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Likvidace el.odpadu

V našich maloobchodních cenách jsou již zahrnuty poplatky za sběr a likvidaci el.odpadu na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení

--------------------------------------------------------------------------------
REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na zakoupené zboží, které pochází z české republiky poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne uvedeném na daňovém dokladu.

- Na bazaorvé zboží je poskytována plná záruka 6 měsíců. Bazarové položky jsou vždy viditelně označeny a zákazník je na bazarový stav upozorněn. 

- Záruka se vztahuje na vady vzniklé chybným zpracováním nebo materiálem

- Zařízení musí být vždy užíváno v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a v souladu s technickými a bezpečnostními podmínkami

- U zboží charakteru software (dle výkladu zákona o autorských právech) se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu

- U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno opravou, výměnou či výměnou vadného dílu

- K reklamaci je nutné vždy přiložit daňový doklad (nebo jeho kopii) a přesný popis závady reklamovaného zboží

Záruka se nevztahuje na:

- Škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím,úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou

- Nesprávnou, neodbornou montáží neoprávněnou osobou a to zejména u full krytů, LCD modulů, laserů ps2/ps2/xbox360, mechanik x360 a všech náhradních dílů.

Převzetím a zaplacením zboží zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami!
Ve sporném případe si vyhrazujeme právo rozhodnout s konečnou platností o výsledku reklamačního řízení.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží než bylo objednáno nebo je Vámi objednané zboží chybně uvedeno na daňovém dokladu, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to telefonicky, písemně nebo na e-mail.

Při oprávněné reklamaci je postup následující:

- Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů

- Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou

- U použité může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované

- U zlevněného zboží, výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno

V následujících případech si prodávající vyhrazuje právo na náhradu ve výši 100,- Kč vzniklých servisních, přepravních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním

A to:

- Zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů

- Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek je shledán v dané věci funkčním

- Uplynula již záruka na zboží

- Závada byla způsobena ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím,úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou

Záruční doba začíná běžet datem uvedeném na daňovém dokladu. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne nového data na daňovém dokladu.

ZPŮSOB DORUČENÍ REKLAMACE K NÁM

Nejdříve je nezbytné nás kontaktovat emailem anebo telefonicky. Odesílejte tedy zboží prosím až po vzájemném potvrzení e-mailem 

- Zboží zasílejte doporučeně, výhradně Českou poštou (NE na dobírku) ne kurýr ani zásikovna. pro všechny případy pojištěné, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám

- Zboží zaslané na dobírku nebude přijato 

- Dopravné či balné reklamovaného zboží není předmětem záruky prodávajícího a proto si jej kupující hradí sám

- Reklamované zboží  zašlete na adresu :

Konzole-store.cz

Petr Chvál

Na Pískách 3 

69501 Hodonín

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

 Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. února 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  V případě dotazů volejte 739 616 508 . Sepsáno společností Konzole-store.cz - Jana Chválová

 

aktualizované OBCHODNÍ PODMÍNKY dle doporuční České obchodní inspekce

obchodní společnosti
Konzole-store, Petr Chvál

se sídlem Třída dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín
identifikační číslo: IČ 04630157, DIČ CZ7955194302, zapsaný v ŽR, č.j. ŽU/17/465/Ku OŽÚ/3

 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.konzole-store.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Jana Chválová, se sídlem Třída dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín, identifikační číslo: 04630157 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.konzole-store.cz(dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Webové rozhraní obchodu neumožňuje vytvářet uživatelský účet, kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 276232216/0300, (dále jen „účet prodávajícího");
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@konzole-store.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jana Chválová, Třída dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín, adresa elektronické pošty info@konzole-store.cz , telefon 739616508 .

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je dodáváno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy Kupujícím. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.
V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 150,- Kč. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Kupní smlouvě.

Vysvětlení
Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118: "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme." Nepřevzetím zásilky jste výše zmíněný zákon porušil/a. Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

V Hodoníně dne 1.2.2024

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Jana Chválová / konzole-store IČ: 04630157, se sídlem Brandlova 74, 69501 Hodonín (dále jen: „správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou: Jana Chválová, Brandlova 74, 69501 Hodonín. email: info@konzole-store.cz, telefon: 739616508
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Zákonný důvod
Účel
Údaje
Zdroj údajů
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy
Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Osobní údaje klientů (kontantní údaje)
E-mailová komunikace, kontaktní formulář
Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem
Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
Kontaktní údaje klientů
Informace z objednávek
Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Souhlas
Marketing a propagace webu
E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory
Formulář pro newsletter
Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Společnost Byznsweb zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů" uvedených na webových stránkách Byznysweb.cz.),
zajišťující služby provozování e-shopu (Byznysweb) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
3. Poskytnuté údaje nebudou předány dalším třetím osobám a organizacím k reklamním účelům.
4. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od externích reklamních systémů (např. Heureka, Sklik, Google). Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti externích reklamních systémů.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Cookies
1. Naše webové stránky používají tzv. Cookies na několika místech. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Dále soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a nabídnout vám odpovídající služby. Soubory cookie neobsahují osobní údaje.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Informace o zpracování osobních údajů registrovaných zákazníků konzole-store

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Rádi bychom Vás ujistili, že konzole-store se sídlem na adrese Jana Chválová, Brandlova 74, 69501 Hodonín. IČ: 04630157 (dále jen „Konzole-store" nebo „my"), věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů.
Veškeré údaje, které společnost Konzole-store shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.
Na základě vašeho souhlasu vám budeme moci nadále zasílat naše výhodné nabídky formou newsletteru ( aktuálně newslettery nerozesíláme )
Souhlas má platnost 3 roky s tím, že jej můžete kdykoliv odvolat a požádat nás o úpravu či smazání údajů z naší databáze. Fakturační údaje musíme ponechávat v databázi podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.
Odhlásit se z přijímání novinek můžete jednoduše kliknutím na odkaz pro odebrání jenž se nachází v každém našem Newsletteru ve spodní části emailu ( v tuto chvíli služba neaktivní )
Můžete tak dát souhlas ke zpracování údajů (vaše registrace nebude odstraněna) ale nemusíte přijímat náš newsletter.
ODEBRÁNÍ Z NEWSLETTERU
Pokud nám nechcete dát souhlas ke zpracování vašich údajů, stačí když tento email smažete. Uživatelé kteří nám nedají svůj souhlas budou odstraněni ze zasílání novinek. Stejně tak bude odstraněna jejich registrace.
Fakturační údaje si však musíme interně ponechat z právních důvodů. Pokud jste u nás nikdy žádnou objednávku neudělali a nebudete souhlasit se zpracováním, budou vaše údaje rovněž odstraněny z databáze. ( registrace v tuto chvíli nepovolujeme - sytém nové registrace až do odvolání nebude přijímat - nákup je možný i bez registrace )
Kontakt:
Tel.: 739616508 - každý všední den 8 až 15:00
info@konzole-store.cz- pro technické a produktové dotazy, reklamace a dotazy ohledně GDPR
info@konzole-store.cz- dotazy ohledně objednávek a fakturace

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

facebook konzole

instagram konzole-store

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení